TERMENI ȘI CONDIȚII

PREVEDERI GENERALE

1.1. Definiții:

Consumator: acea persoană fizică/juridică înregistrată pe platformă care achiziționează bunuri de la Producător prin intermediul platformei. În prezentul document, consumatorul este denumit denumit și cumpărător.

Cont: Serviciul electronic pus la dispoziţia utilizatorului înregistrat de către operator, identificat prin adresa de email (Login) şi Parolă, introduse de utilizator și care permite acestuia să folosească funcționalitățile platformei, în funcție de categoria din care face parte (consumator sau producător). Fiecare producător sau consumator poate înregistra cont de utilizator de tipul producător, respectiv de tipul consumator. Conturile nu sunt transferabile.

Contract încheiat la distanță:

Contractul încheiat prin mijloace electronice (prezenta platformă) și care produce toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor. Contractul se consideră încheiat:

1) Între operator și utilizatorul de tip consumator sau producător în momentul în care acesta din urmă s-a înregistrat pe platformă și acceptă oferta operatorului în acord cu prezentul document. Contractul încheiat între operator și utilizatorul de tip producător se completează cu termenii și condițiile speciale aplicabile exclusiv în relația dintre producător și operator, în momentul în care producătorul înregistrat alege unul dintre pachetele de servicii oferite de operator și bifează căsuța “Acceptă oferta”.

2) Între producător și consumator, în momentul în care consumatorul acceptă oferta unuia sau mai multor producători în acord cu prezentul document, respectiv cu oferta, termenii și condițiile producătorului postate de acesta pe platformă în vederea procesării, livrării și achitării comenzii efectuate de către consumator.

Document: termenii și condițiile, respectiv termenii și condițiile speciale, ce pot fi accesate în orice moment de utilizator.

Proprietarul platformei pune la dispoziția utilizatorilor platforma www.mapstore.ro și facilitățile asociate acesteia, furnizând servicii de promovare producătorilor locali și de intermediere între producători locali și consumatori.

Platforma – www.mapstore.ro

Producător: Acea persoană fizică/juridică înregistrată pe platformă, care produce/procesează prin mijloace proprii marfa pe care o comercializează și care nu revinde marfă achiziționată de la terțe entități fără a o procesa în prealabil. Producătorul poate fi: persoană fizică autorizată, producător autorizat- certificat de producător, intreprindere individuală, srl al cărei obiect de activitate cuprinde activitățile specifice de producție și comerț. În prezentul document, producătorul este denumit și vânzător.

Produse: Din categorii

Prețul contractului: îl reprezintă comisionul perceput de operator utilizatorului înregistrat (de tip producător) sau după caz prețul de achiziție, procesare și livrare a produselor de la producător către consumator.

Site-ul www.mapstore.ro – pagina web multimedia administrată de Operator, prin intermediul căreia Producătorii încarcă ofertele cu produsele propuse spre vânzare Consumatorilor

Termeni și condiții generale – cuprinde suma normelor și procedurilor care reglementează Platforma reprezentând în același timp contractul ce guvernează relația dintre Consumator, Producător și respectiv Operator, fiind acceptat de către părți odată cu înregistrarea pe site și bifarea căsuței “Sunt de acord cu Termenii și Condițiile Generale”. Clauzele contractuale sunt aplicabile în funcție de calitatea părților (operator – producător/consumator, respectiv producător-consumator), iar în cazul relației juridice dintre producător și operator, acesta se completează cu termenii și condițiile speciale aplicabile exclusiv în relația dintre producător și operator, în momentul în care producătorul înregistrat alege unul dintre pachetele de servicii oferite de operator și bifează căsuța “Acceptă oferta”.

Utilizator: orice persoană care vizitează platforma și nu și-a creat cont de tip producător sau consumator.

Utilizator înregistrat: persoana fizică sau juridică înregistrată pe platformă prin crearea unui cont de tip Producător sau Consumator. Prin crearea unui cont, utilizatorul garantează pe propria răspundere că are capacitatea civilă de a efectua tranzacțiile specifice contului.

1.2. Date de identificare:

Platforma www.mapstore.ro funcționează conform prevederilor legale în vigoare din România.

1.3. Scopul platformei:

Platforma este destinată exclusiv promovării produselor româneşti.

Platforma furnizează infrastructura online necesară pentru transmiterea datelor, iar în relația dintre utilizator/utilizator înregistrat de tip producător sau consumator are exclusiv calitatea de terț.

1.4. Serviciile platformei

Serviciile platformei sunt gratuite pentru consumatori și contra cost pentru producători. Costurile serviciilor oferite producătorilor sunt optimizate și raportate la nevoile acestora și la valoarea adusă de aceste servicii în vederea prezenței online a producătorilor. Platforma suportă costuri de personal, de funcționare, dezvoltare și îmbunătățire continuă a serviciilor oferite producătorilor și consumatorilor. Prin urmare valoarea serviciilor oferite producătorilor nu poate fi gratuită, tarifele percepute fiind necesare pentru sustenabilitatea platformei. Tarifele percepute sunt lunare , anuale + pot fi fixe sau variabile, în funcţie de tipul de contract dintre Proprietarul platformei şi Producător

1.5. Rolul Termenilor și Condițiilor:

Acest document conține regulile aplicabile raporturilor ce se nasc între proprietarul platformei și utilizatori, inclusiv în ceea ce privește încheierea și executarea contractelor la distanță.

Se recomandă citirea cu atenție a prezentului document, deoarece navigarea pe această platformă urmată sau nu de crearea unui cont echivalează cu citirea, înțelegerea și acceptarea expresă a Termenilor și Condițiilor, respectiv a Politicii de Confidențialitate (inclusă în prezentul document) . Documentul poate fi descărcat și salvat de utilizator.

Platforma își rezervă dreptul de a modifica și actualiza în orice moment Termenii și Condițiile și după caz, termenii și condițiile speciale, respectiv politica de confidențialitate, campaniile, ofertele și promoțiile fără o notificare prealabilă. În cazul unor divergențe sunt aplicabile regulile valabile la momentul încheierii contractului.

Platforma nu este responsabilă sub nici o formă de modul în care se derulează raporturile juridice dintre producători și consumatori. Realitatea și veridicitatea informațiilor furnizate la înregistrare/postate pe platformă, calitatea produselor, obligațiile producătorilor față de consumatori, respectiv a consumatorilor față de producători revenindu-le acestora în exclusivitate.

DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

2.1. Drepturile și obligațiile utilizatorilor neînregistrați

De a vizualiza informațiile publice postate pe platformă și de a opta pentru crearea unui cont de utilizator (Producător sau Consumator).

2.2. Drepturile și obligațiile utilizatorilor înregistrați (de tip Producător )

Producătorul (vânzătorul) are următoarele drepturi și obligații:

Producătorul are dreptul de a-și crea un cont de utilizator, prin completarea în mod corect și complet toate informațiile necesare pentru înregistrare. Prin înregistrarea pe platformă, producătorul garantează pe propria răspundere că are capacitatea civilă de a efectua tranzacțiile specifice contului. Producătorul are obligația de a păstra confidențialitatea parolei și a celorlalte date necesare pentru accesarea contului, respectiv de a interzice accesul persoanelor neautorizate la folosirea contului. Orice operațiune efectuată în contul creat se prezumă că a fost efectuată de către producător (titularul de cont). În cazul accesării și/sau utilizării contului de către o persoană neautorizată, sarcina probei revine producătorului;

Producătorul are dreptul să aleagă unul dintre pachetele de servicii oferite de operator. Prin alegerea de către producător a unuia dintre pachetele de servicii oferite de operator și bifarea căsuței “Acceptă oferta”, prezentele norme și condiții se completează cu termenii și condițiile speciale aplicabile exclusiv în relația dintre producător și operator, care completează drepturile și obligațiile producătorului prevăzute în prezentul document;

Producătorul are dreptul să modifice, să completeze, să șteargă datele/informațiile postate. Producătorul este singurul responsabil cu privire la realitatea și corectitudinea informațiilor postate pe platformă, actualitatea informațiilor, modificarea/actualizarea ofertelor/promoțiilor etc. Producătorul are obligația să prezinte în mod corect și complet oferta comercială (de exemplu, dar fără a se limita la: imaginile produselor să coincidă cu realitatea, prețurile să fie menționate pentru fiecare produs, cu precizarea dacă este inclus sau nu TVA-ul, să menționeze unitatea de măsură, disponibilitatea produselor, modalitățile de plată și de livrare, politica de retur etc.). Producătorul se obligă ca oferta sa comercială, termenii și condițiile propuse consumatorului să nu contravină prevederilor prezentului document;

Producătorul are obligația să nu încarce imagini/mesaje care încalcă practicile comerciale loiale, drepturile și interesele operatorului sau ale celorlalți utilizatori, drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală, viață privată sau care sunt contrare ordinii publice și bunelor moravuri;

Producătorul se obligă față de operator să suporte integral și solidar consecințele legale ale nerespectării obligațiilor sale contractuale care au ca urmare sancționarea operatorului și să răspundă față de operator pentru orice prejudicii suportate de către acesta, din cauza calității produselor/nerespectării de producător a obligațiilor față de consumator sau a prevederilor legale referitoare la condițiile de comercializare și/sau livrare.

Producătorul poate sesiza operatorul cu privire la disfuncționalitatea platformei, respectiv poate solicita operatorului ștergerea permanentă din baza de date;

Producătorul are obligația să dețină calitatea de producător și să probeze această calitate la cerere;

Producătorul are obligația să folosească platforma cu bună-credință, fără a aduce atingeri securității acesteia sau drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți utilizatori, respectiv ale operatorului;

Producătorul are obligația să posteze în oferte și să furnizeze consumatorilor exclusiv bunurile produse/procesate de acesta. Se interzice ca utilizatorul înregistrat ca producător să comercializeze produse care nu au fost produse/procesate de către el;

În relația cu operatorul și utilizatorii platformei, producătorul are obligația să folosească un limbaj decent;

Producătorul are dreptul să comunice prin intermediul platformei cu utilizatorii și cu operatorul;

Producătorul are obligația de a nu afișa în clar adresa de email și numărul de telefon pe platformă din motive de securitate. Aceste detalii pot fi comunicate consumatorului prin mesageria platformei în momentul plasării unei comenzi ferme.

Producătorul are obligația să respecte prevederile din prezentul document

Producătorul are dreptul să informeze operatorul pentru orice abateri ale consumatorilor de la prezentul document;

În relația directă dintre producător și operator, producătorul își va respecta obligațiile contractuale asumate cu privire la plata la termen și în cuantumul stabilit a comisioanelor percepute de operator. Producătorul înțelege și consimte expres asupra faptului că beneficiază de folosirea gratuită a contului o singură dată, pentru o perioadă de 90 de zile calendaristice, calculată de la data înregistrării.

În situația încetării contractului, indiferent de motivul încetării, producătorul este de acord și acceptă expres că produsele și ofertele încărcate de către el în cont nu vor mai fi vizibile către consumatori, iar aceste informații pot fi șterse de către operator după o anumită perioadă de timp rezonabilă. De asemenea producătorul este de acord și acceptă expres că răspunderea față de consumatori îi revine în întregime;

Producătorul garantează cu privire la proveniența și calitatea produselor comercializate, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, inclusiv cu prevederile legale referitoare la protecția consumatorului;

Producătorul are obligația să respecte dispozițiile legale privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi de exemplu, dar fără a se limita la obligația de a nu stoca/publica datele cu carater personal ale consumatorilor și ale operatorului fără acordul acestora;

În relația directă dintre producător și consumator, producătorul are următoarele drepturi și obligații:

Să pregătească și să livreze produsele comandate de către consumatori la timp;

Să informeze consumatorul cu privire la opțiunile pe care le are în ceea ce privește livrarea produselor comandate, reguli speciale de transport (dacă e cazul), termenele de livrare, modalitățile și condițiile de plată;

Având în vedere că pot fi şi produse perisabile, iar în cazul livrării la adresa specificată de cumpărător regula generală este că produsele nu se restituie, producătorul are obligația de a informa cumpărătorul cu privire la riscul deteriorării produsului, raportat la termenul de livrare și gradul de perisabilitate al produsului. În cazul în care cumpărătorul, deși informat cu privire la această situație, plasează comanda, riscul deteriorării produsului revine cumpărătorului;

În cazul în care apar întârzieri să comunice consumatorului această situație și să colaboreze cu acesta în găsirea de soluții de comun acord;

În momentul livrării să se asigure că consumatorul sau o terță persoană desemnată de acesta poate să verifice conformitatea produselor și să îi comunice confirmarea;

Să execute întocmai și la timp obligațiile asumate față de consumator;

Să încaseze prețul produselor livrate și costurile livrării – dacă este cazul.

2.3. Drepturile și obligațiile utilizatorilor înregistrați (de tip Consumator)

Consumatorul (cumpărătorul) are următoarele drepturi și obligații:

Consumatorul are dreptul de a-și crea un cont de utilizator, completand în mod corect și complet toate informațiile necesare pentru înregistrare. Denumirea userului poate fi și un pseudonim. Un consumator are dreptul de a-și crea un cont de consumator. Prin înregistrarea pe platformă, consumatorul garantează pe propria răspundere că are capacitatea civilă de a efectua tranzacțiile specifice contului. Consumatorul are obligația de a păstra confidențialitatea parolei și a celorlalte date necesare pentru accesarea contului, respectiv de a interzice accesul persoanelor neautorizate la folosirea contului. Orice operațiune efectuată în contul creat se prezumă că a fost efectuată de către consumator (titularul de cont). În cazul accesării și/sau utilizării contului de către o persoană neautorizată sarcina probei revine consumatorului;

Consumatorul are dreptul să utilizeze facilitățile platformei, aferente contului de consumator, să modifice, să completeze, să șteargă datele/informațiile postate. Consumatorul este singurul responsabil pentru corectitudinea și realitatea datelor și informațiilor postate;

Consumatorul înțelege și consimte expres asupra faptului că în situația suspendării/dezactivării contului acesta nu va mai avea acces la datele și informațiile din contul respectiv;

Consumatorul poate solicita operatorului ștergerea permanentă din baza de date;

Consumatorul are dreptul să se informeze în mod liber cu privire la ofertele producătorilor și de a accepta una/mai multe dintre ofertele acestora;

În relația cu operatorul și utilizatorii platformei, consumatorul are obligația să folosească un limbaj decent;

Consumatorul are dreptul să comunice prin intermediul platformei cu producătorul și cu operatorul;

Să respecte prevederile din prezentul document;

Consumatorul are dreptul să informeze operatorul pentru orice abateri ale producătorilor de la prezentul document;

Consumatorul trebuie să respecte obligațiile față de producător și operator;

În relația directă dintre consumator și producător, consumatorul are următoarele drepturi și obligații:

Să execute întocmai și la timp obligațiile asumate față de producător (să ridice comanda la timp, să fie prezent sau să asigure prezența unei persoane – pentru preluarea comenzii la adresa de livrare – dacă s-a convenit ca livrarea să fie făcută la adresa indicată de consumator, să achite producătorului la termenul și în modul stabilit contravaloarea produselor și a livrării – dacă e cazul);.

Să facă comenzi exclusiv cu intenția de a contracta. În cazul plasării unei comenzi cu rea credință, în alt scop decât acela de a achiziționa produsele alese, cumpărătorul este singurul responsabil pentru prejudiciile cauzate producătorului/operatorului;

Având în vedere că produsele sunt perisabile și că regula generală (în cazul livrărilor la adresa indicată de cumpărător) este aceea că ele nu se restituie producătorului, cumpărătorul va avea în vedere la plasarea comenzii și perioada de livrare, astfel încât produsele comandate să nu se deterioreze. În cazul în care cumpărătorul, deși informat de producător cu privire la riscul deteriorării produselor din cauza unui termen prea lung de livrare, față de tipul produsului, plasează comanda, riscul deteriorării produsului îi revine în integralitate;

Să completeze corect și complet adresa de livrare și datele de contact (persoana și numărul de telefon). Să comunice și să coopereze cu producătorul în vederea livrării produselor comandate, prin platformă și/sau prin telefon (dacă acest mod de comunicare este agreat de ambele părți);

Să verifice produsele livrate la adresa indicată în comandă sau ridicate personal de la producător. Orice reclamație ulterioară referitoare la neconformitatea produselor comandate va fi considerată nefondată și nu va fi luată în considerare.

Să nu stocheze și să nu publice datele cu carater personal ale producătorilor și ale operatorului fără acordul acestora;

Să folosească platforma cu bună credință, fără a aduce atingeri securității acesteia, drepturilor sau intereselor legitime ale utilizatorilor sau ale operatorului;

2.4. Drepturile și obligațiile operatorului

Operatorul are următoarele drepturi și obligații:

Să modifice/completeze/actualizeze documentele referitoare la politicile comerciale, termeni și condiții, politica de folosire a cookie-urilor, politica de protecție a datelor personale;

Să rezolve problemele apărute în cel mai scurt timp posibil;

Să ia măsurile necesare în vedere asigurării standardelor de securitate corespunzătoare;

Să solicite producătorului la înregistrarea pe platformă și oricând pe parcursul derulării raporturilor juridice dovada calității de producător;

Să limiteze numărul de înscrieri;

Să modifice formatul platformei fără o notificare prealabilă

Să modifice/șteargă temporar sau definitiv imagini/informații/mesaje postate de utilizatorii înregistrați care conțin limbaj licențios, injurios, instigator sau care poate aduce prejudicii de imagine sau de orice altă natură platformei sau utilizatorilor;

Să respecte legislația privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Să nu afișeze în clar datele de contact ale producătorilor cum ar fi adresele de email și numerele de telefon, din motive de securitate;

Operatorul are dreptul să prezinte producătorilor ofertele cu pachetele de servicii specifice și să menționeze termenii și condițiile speciale aplicabile exclusiv în relația dintre operator și producător. Prin alegerea de către producător a unuia dintre pachetele de servicii oferite de operator și bifarea căsuței “Acceptă oferta”, prezentele norme și condiții se completează cu termenii și condițiile speciale aplicabile exclusiv în relația dintre operator și producător, care completează drepturile și obligațiile operatorului prevăzute în prezentul document;

În relația cu producătorii, operatorul are dreptul să perceapă taxe și comisioane pentru serviciile prestate și să solicite executarea întocmai și la timp a obligațiilor asumate de producători, care includ, dar fără a se limita la: obligația de plată la termen și în cuantumul stabilit a contravalorii serviciilor prestate; obligația de a informa operatorul cu privire la orice situație ivită în executarea contractului, care poate determina modificarea sau încetarea acestuia.

În situația încetării contractului dintre operator și producător, indiferent de motivul încetării, operatorul va efectua modificările tehnice necesare, astfel încât produsele și ofertele încărcate de către producător în cont nu vor mai fi vizibile către consumatori, iar aceste informații vor fi șterse de operator după o perioadă de timp rezonabilă. Răspunderea față de consumatori în această situație revine în exclusivitate producătorului.

Să realizeze campanii publicitare și de marketing.

Operatorul are dreptul de a sancționa orice conduită neconformă a utilizatorilor prin suspendarea și/sau ștergerea conturilor utilizatorilor în situația în care nu se respectă clauzele prezentului document sau se aduc prejudicii platformei sau operatorului. De asemenea operatorul are dreptul să își selecteze clientela, permitând utilizarea conturilor de către utilizatorii care respectă prezentul document, normele legale aplicabile și regulile de conduită comercială

Platforma nu este responsabilă sub nicio formă de modul în care se derulează raporturile juridice dintre producători și consumatori. Operatorul exclude orice garanție cu privire la valabilitatea/eficacitatea contractelor încheiate între producător și consumator, executarea sau încetarea acestor contracte. Operatorul nu garantează sub nicio formă solvabilitatea producătorului sau a consumatorului sau executarea obligațiilor în relațiile contractuale dintre aceștia.

Operatorul nu verifică corectitudinea, conformarea cu prevederile legale și caracterul complet al ofertelor postate de producători pe platformă și nu garantează pentru acestea. Responsabilitatea cu privire la acestea îi revine în exclusivitate producătorului.

Operatorul nu este răspunzător pentru informațiile eronate introduse de utilizatori, pentru lipsa capacității civile de a efectua tranzacțiile specifice calității asumate de utilizatorul înregistrat (producător/cumpărător) și în general, pentru orice informație introdusă de utilizator care nu corespunde realității.

POLITICA DE LIVRARE ȘI DE RETUR

Operatorul facilitează consumatorului posibilitatea de a alege produse românești din ofertele producătorilor prezentate de aceștia pe platformă. Producătorul are posibilitatea de a-și prezenta oferta de produse și de a le comercializa prin intermediul platformei.

Operatorul nu răspunde sub nicio formă pentru informațiile care nu corespund realității (de exemplu, dar fără a se limita la: adresa de livrare greșită, date de contact eronate, produse care nu corespund descrierilor făcute de vânzător pe platformă, lipsa produselor din stoc etc.) introduse de către utilizatorul înregistrat (indiferent de calitatea acestuia – consumator sau producător) și care pot genera întârzieri sau imposibilități de livrare.

Producătorul poate livra produsele la adresa indicată de consumator, prin mijloace proprii sau prin terțe entități, gratuit sau contra cost. Producătorul poate oferi posibilitatea consumatorului de a ridica personal produsele de la sediu/fermă. Informațiile legate de livrarea produselor vor fi specificate pe platformă de către fiecare producător în locul special destinat. Producătorul este responsabil de pregătirea și livrarea comenzii (dacă este cazul) și de asemenea de a lua legătura cu consumatorul prin mesageria de pe platformă sau prin telefon sau alte mijloace stabilite de comun acord cu consumatorul, în caz de întârzieri.

În momentul în care consumatorul, prin intermediul platformei, a plasat comanda, se încheie și rolul operatorului de intermediere a comunicării. Modalitățile de executare ale contractului (mod de plată, modalități și termene de livrare), respectiv refuz produse și politicile de retur sunt exclusiv responsabilitatea producătorului și a consumatorului, conform celor convenite de aceștia. Operatorul nu răspunde sub nicio formă de neonorarea comenzii de către producător (de exemplu, dar fără a se limita la: nu este respectat termenul/modalitatea de livrare; produsele nu sunt conforme; cantitatea livrată nu corespunde comenzii etc), respectiv de nerespectarea de către client a obligațiilor asumate față de producător (de exemplu, dar fără a se limita la: neplata prețului, neridicarea comenzii etc.)

Operatorul facilitează producătorului prin intermediul platformei posibilitatea de a publica/afișa produse și oferte către consumatori (în vederea comercializării) prin ofertarea de servicii/pachete de servicii lunare sau anuale online contra cost. Contactul începe în urma confirmării plății făcute de producător, dar Prestarea serviciilor începe la data de 01 a lunii următoare.

În situația în care producătorul a optat pentru contractarea unor servicii cu plată, acesta, poate notifica operatorul (prin e-mail la adresa contact@mapstore.ro sau prin intermediul platformei. În acest caz, contractul va înceta la sfârşitul celor 30 de zile calendaristice în care producătorul beneficiază de servicii, operatorul nu va restitui suma încasată de la producător pentru servicii. În această situație nu i se restituie producătorului sumele achitate pentru opțiuni suplimentare, alte servicii de publicitate și marketing (cum ar fi listarea preferențială, servicii customizate nevoilor producătorului etc.)

POLITICA DE FURNIZARE A SERVICIILOR ȘI EXONERAREA DE RĂSPUNDERE

Este strict interzisă utilizarea abuzivă a platformei. Prin utilizare abuzivă se înțelege de exemplu, dar fără a se limita la: utilizarea platformei cu încălcarea practicilor comerciale uzuale și loiale, a prevederilor legale incidente, postarea unor materiale ce contravin bunelor moravuri, utilizarea platformei într-un mod care e de natură a prejudicia operatorul sau pe ceilalți utilizatori/utilizatori înregistrați. Operatorul își rezervă dreptul de a restricționa/refuza accesul în cazul în care există suspiciunea rezonabilă că utilizatorul este responsabil de fraudă, urmărește prejudicierea drepturilor și intereselor legitime ale celorlalți utilizatori/utilizatori înregistrați sau ale operatorului, încalcă termenii și condițiile, furnizează informații eronate etc.

Operatorul nu răspunde sub nicio formă pentru informațiile care nu corespund realității, introduse (cu intenție sau eronat) de utilizatori în momentul înregistrării sau de către utilizatorii înregistrați în perioada de valabilitate a contului.

Operatorul nu garantează corectitudinea informațiilor introduse de utilizatorii înregistrați în diferitele secțiuni ale platformei (indiferent dacă acestea sunt postate în mod public sau introduse de utilizatorul înregistrat în contul creat de acesta). Drept urmare nu poate fi atrasă sub nicio formă răspunderea operatorului ca urmare a prejudiciilor suferite de utilizatori în urma folosirii de către aceștia a informațiilor.

Operatorul nu răspunde sub nicio formă în cazul în care informațiile și/sau fotografiile postate de producători încalcă drepturile de autor, drepturile de proprietate intelectuală sau dreptul la viață privată ale terților. Responsabilitatea cu privire la utilizarea acestora revine în exclusivitate producătorului.

În situația în care se constată, în urma unei sesizări documentate, transmisă operatorului prin e-mail la adresa contact@mapstore.ro sau prin poștă la adresa menționată mai sus, încălcarea de către utilizator a drepturilor de autor, drepturilor de proprietate intelectuală, dreptul la viață privată a terților, imaginile și/sau informațiile în cauză, postate de către producător pe platformă vor fi șterse de operator. Producătorul va fi notificat prin e-mail cu privire la sesizare și cu privire la ștergerea imaginilor/informațiilor.

Operatorul nu răspunde sub nicio formă de neexecutarea totală sau parțială a contractului încheiat între producător și cumpărător, indiferent de cauza care a generat respectiva neexecutare cum ar fi, dar fără a se limita la: timpul de livrare, calitatea produselor și serviciilor oferite de către producător etc. Dacă plata a fost efectuată online de către consumator, suma achitată se va restitui în același cont din care s-a efectuat plata. Operatorul nu poate fi tras la răspundere pentru nici un fel de întârziere sau eșec în furnizarea produselor comandate, această responsabilitate revenindu-i în totalitate producătorului. Producătorii răspund pentru orice prejudicii cauzate de nelivrarea sau întârzierea livrării comenzii precum și pentru prejudiciile create de neactualizarea informațiilor publicate pe site de către aceștia. Operatorul nu răspunde și nu suportă costul contravalorii produselor comandate sau a costurilor de livrare, această obligație revenind în exclusivitate consumatorului.

Operatorul nu răspunde de nicio pierdere, costuri, procese, pretenții, cheltuieli sau alte răspunderi, în cazul în care acestea sunt cauzate de nerespectarea de către utilizatori/utilizatorii înregistrați a Termenilor şi Condițiilor sau a clauzelor contractuale din contractele încheiate între cumpărător și producător. Operatorul nu răspunde de nicio pierdere, de orice natură, pe care consumatorul sau producătorul ar putea-o suferi ca urmare a faptului că datele contului au fost divulgate de către aceștia către terți.

Operatorul nu răspunde în cazul nefuncționării corespunzătoare sau indisponibilității temporare a serverelor companiei de găzduire, pe care este găzduită platforma și nici în situația defectării mijloacelor de navigare pe internet ale utilizatorilor, dacă evenimentul a avut loc în momentul accesării/navigării pe platformă.

DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Dreptul de proprietate și drepturile conexe cu privire la platformă (de exemplu și fără a se limita la: concept, mod de prezentare, de utilizare etc) aparține în exclusivitate operatorului.

Responsabilitatea cu privire la dreptul de utilizare al informațiilor/imaginilor/reprezentărilor grafice etc. postate de utilizatorii înregistrați le revine în exclusivitate.

Utilizatorii înregistrați sau neînregistrați nu au dreptul de a utiliza/reproduce fără acordul operatorului materiale grafice sau orice alte materiale prezentate pe site. Folosirea fără acordul scris al operatorului a oricăror elemente de pe platformă (elemente grafice, texte, elemente web etc.) poate duce la acționarea în judecată a celor vinovați de încălcarea dreptului de proprietate intelectuală.

CONTRACTELE ÎNCHEIATE LA DISTANȚĂ

În cazul raporturilor juridice dintre platformă și producători, contractul dintre operator și producător se consideră încheiat și completat în momentul în care producătorul alege unul dintre pachetele de servicii oferite de către operator. Înainte de acceptarea ofertei, producătorul are obligația de a citi termenii și condițiile speciale care sunt aplicabile exclusiv în raporturile juridice dintre operator și producător. Contractul la distanță intră imediat în vigoare. Contractul la distanță încetează în momentul în care expiră perioada pentru care au fost contractate serviciile sau înainte de expirarea termenului, în cazul denunțării unilaterale de către una dintre părți sau prin acordul părților. În situația încetării contractului la inițiativa producătorului, acestuia i se pot restitui o parte din sumele achitate operatorului, exclusiv în situația și în condițiile enunțate mai sus.

În cazul raporturilor juridice dintre producător și cumpărător, contractul se consideră încheiat în momentul în care cumpărătorul plasează o comandă online prin apăsarea butonului „Plasează comanda”. Contractul la distanță intră imediat în vigoare. Obiectul contractului este vânzarea-cumpărarea produselor ofertate de producător și acceptate de cumpărător, în condițiile convenite de aceștia. Contractul la distanță se consideră executat în momentul în care produsele au fost livrate și producătorul a apăsat butonul „Comandă livrată” sau încetează de plin drept, fără nici o altă formalitate, în termen de 5 de zile de la data estimată a livrării, dacă părțile nu convin altfel. Producătorul are dreptul de a accepta sau refuza comanda prin apăsarea butoanelor “Acceptă” și respectiv “Refuză” din zona de gestionare a comenzilor. Contractul la distanță se consideră anulat dacă producătorul refuză comanda.

Platforma oferă servicii de găzduire și promovare a produselor și informațiilor încărcate/afișate de către producători. Platforma nu are ca și obiect de activitate revânzarea produselor. Prin comandarea de produse prin intermediul platformei consumatorii sunt de acord și înțeleg faptul că produsele sunt comandate direct de la producător. Prin urmare reclamațiile, sesizările și orice alte solicitări vor fi adresate producătorului fie prin intermediul platformei fie prin altă cale.

PLATA COMENZII

Consumatorul are obligația, în urma încheierii contractului la distanță, de a achita contravaloarea produselor comandate și a costurilor de livrare. Producătorul poate oferi consumatorului mai multe modalități de plată, în funcție de serviciile oferite de platformă și anume: plata cash la livrare, plata cash la ridicare, plata cu cardul online la plasarea comenzii. Rambursarea unei plăți online se va face în cazul în care, exclusiv din culpa producătorului, produsele nu au fost livrate sau nu au fost conforme și se va efectua în același cont cu cel din care s-a efectuat, dacă și numai dacă producătorul și consumatorul nu au găsit o soluție de comun acord prin care producătorul să ofere produse similare.

Producătorul are obligația, în urma încheierii contractului la distanță, de a achita contravaloarea serviciilor comandate prin intermediul platformei de la operator. Operatorul poate oferi producătorului mai multe modalități de plată și anume: Transfer bancar și plata online cu cardul. Rambursarea unei plăți de către operator către producător se face conform prezentului document.

POLITICA DE COOKIES

Pentru a putea oferi acces la platformă, la serviciile acesteia și a îmbunătății continuu aceste servicii, operatorul are nevoie să acceseze informații anonime ce au legătură cu utilizatorii platformei. Aceste informații sunt stocate și accesate prin intermediul fișierelor de tip Cookies, kituri de dezvoltare și tehnologii similare având ca scop principal memorarea preferințelor utilizatorului și redarea acestor informații la accesări ulterioare ale platformei fără a necesita reintroducerea lor de către utilizator. De asemenea se folosesc cookie-uri și tehnologii similare și pentru a crește nivelul de securitate al platformei, pentru a analiza modul în care platforma este accesată, pentru a difuza reclame relevante pentru utilizatori.

Aceste fișiere sunt de dimensiuni mici și sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și sunt de mai multe tipuri. Platforma utilizează atât cookie-uri proprii cât cookie-uri aparținând unor terțe entități, aceste terțe entități fiind reprezentate de către entități care furnizează servicii externe Platformei (cum ar fi de exemplu, dar fără a se limita la: servicii de publicitate, de securitate, de internet). Platforma nu are acces la modul de utilizare a acestor cookie-uri, acestea respectând politicile de cookies are terțelor entități. Platforma utilizează următoarele categorii de cookies și tehnologii similare:

Cookie-uri persistente – stocate în browserul dispozitivului utilizatorului și utilizate la vizitarea Platformei. Prin aceste cookie-uri se memorează preferințele utilizatorului și se redau informațiile stocate la accesări ulterioare ale platformei fără a necesita reintroducerea lor de către utilizator

Cookie-uri per sesiune – temporare, stocate în browser doar pe perioada accesării Platformei. Prin aceste cookie-uri se memorează acțiunile utilizatorului și ajută la redarea informațiilor stocate la navigarea dintr-o pagină în alta. De exemplu într-o astfel de sesiune se memorează produsele adăugate în coș de către un consumator pentru ca în urma navigării pe alte pagini și reîntoarcerea la coșul de cumpărături acesta să poată afișa produsele adăugate inițial.

POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI A CONFIDENȚIALITĂȚII INFORMAȚIILOR

Operatorul colectează și prelucrează date cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Pentru avea acces la platformă și la serviciile acesteia utilizatorii vor completa date cu caracter personal cum ar fi: nume și prenume, adresa de livrare sau de ridicare a comenzii, număr de telefon, e-mail sau adresa producătorului, adresa de e-mail, numărul de telefon. Aceste date sunt stocate și prelucrate de către operator doar în urma acordului utilizatorilor înregistrați prin bifarea pe platformă de către aceștia a căsuțelor aferente cu privire la acceptul politicilor de prelucrare a datelor cu caracter personal și a confidențialității informațiilor.

Scopul colectării și prelucrării datelor este de încheia și executa contractele, în conformitate cu scopul serviciilor oferite și anume promovarea produselor producătorilor locali, posibilitatea comunicării între producători și consumatori, posibilitatea plasării de comenzi de către consumatori, informarea utilizatorilor în legătură cu statusul comenzilor, oferirea istoricului de date, rapoarte și statistici.

De asemenea operatorul colectează și prelucrează datele atât în vederea adaptării politicii comerciale la nevoile și cerințele utilizatorilor (ofertare targetată, rapoarte și statistici, vouchere etc) cât și în vederea comunicării cu utilizatorii înregistrați prin intermediul platformei, telefonic sau prin intermediul e-mailului în vederea informării (noutăți, oferte, promoții etc). Utilizatorii înregistrați au opțiunea de a se abona prin intermediul platformei la informare de tip Newsletter/Noutăți și a primi informații din partea operatorului de natura celor descrise mai sus. Utilizatorii abonați la Newsletter/Noutăți au posibilitatea de a se dezabona fie din setările personale aferente contului fie accesând link-ul aferent din e-mailurile de tip Newsletter.

Datele cu caracter personal furnizate de utilizatori pot fi prelucrate de operator și în scopul realizării unor statistici cu privire la serviciile prestate, modul de funcționare al platformei, opțiunile și necesitățile utilizatorilor, adaptarea și actualizarea platformei etc.

Prelucrarea datelor este necesară și pentru îndeplinirea de către operator a unor obligații legale, cum ar fi de exemplu, dar fără a se limita la furnizarea de date și informații autorităților competente în domeniul fiscal, al concurenței, protecției consumatorului etc.

Destinatarii/categoriile de destinatari: datele personale sunt dezvăluite celorlalți utilizatori ai platformei, în funcție de opțiunile tehnice de transmitere ale acestora și de opțiunile alese, respectiv, dacă e cazul, persoanelor împuternicite de operator/implicate în furnizarea serviciilor. De asemenea datele pot fi transmise unor autorități sau instituții publice în executarea obligațiilor legale ce îi revin operatorului.

Operatorul nu este responsabil de transmiterea datelor personale direct de către utilizatori (indiferent de cauza care a generat transmiterea/dezvăluirea și modalitatea în care aceasta se realizează). Responsabilitatea prelucrării datelor cu caracter personal colectate/folosite de utilizatori le revine în exclusivitate acestora.

Datele personale sunt păstrate pentru perioada de timp necesară pentru realizarea scopului pentru care acestea au fost colectate, respectiv pentru perioadele în care există obligația legală a operatorului de a le păstra (de exemplu, dar fără a se limita la arhivarea documentelor financiar contabile).

Conform prevederilor legale și în condițiile enunțate de acestea, utilizatorii în calitate de persoană vizată au următoarele drepturi: dreptul de acces la datele prelucrate, dreptul de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor prelucrate sau restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție. Deoarece datele colectate sunt prelucrate în principal pentru executarea contractelor, în cazul în care vă retrageți consimțământul cu privire la prelucrarea acestora, nu veți mai putea beneficia de serviciile furnizate de platformă către dvs. în calitate de utilizator înregistrat. Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți trimite o cerere scrisă prin email la adresa contact@mapstore.ro. Unele dintre aceste drepturi (rectificare, modificare, ștergere, opoziție) pot fi exercitate de utilizatori direct în cadrul platformei, selectând opțiunile aferente contului de utilizator. De asemenea aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania)

DENUNȚAREA CONTRACTULUI

Anularea comenzii și implicit denunțarea contractului se poate face atât de către producător cât și de către consumator prin intermediul platformei și cu notificarea celeilalte părți. Producătorul poate anula unilateral o comandă dacă din motive obiective nu își poate duce la îndeplinire obligațiile față de consumator cum ar fi lipsa stocului, incapacitate de livrare conform cerințelor consumatorului, date de contact eronate oferite de către consumator etc. Consumatorul poate anula unilateral o comandă dacă aceasta nu este deja în livrare către destinație. Dacă comanda este deja în livrare sau dacă plata a fost realizată online prin card bancar consumatorul este obligat să suporte contravaloarea comenzii și a livrării.

Dacă consumatorul plasează o comandă falsă (date de contact incorecte sau inoperabile, neprezentare la locația de livrare pentru a intra în posesia produselor comandate sau dacă nu achită contravaloarea produselor și serviciilor de livrare conform contractului) sau nu îndeplinește în obligațiile conform Contractului, acesta va fi direct răspunzător față de producător pentru prejudiciile cauzate.

DISPOZIȚII FINALE

Legislația aplicabilă raporturilor juridice încheiate prin intermediul prezentei platforme este legislația din România.

În cazul unor divergențe ivite, părțile vor încerca soluționarea acestora pe cale amiabilă, iar în situația imposibilității soluționării amiabile, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competete.

În raporturile juridice dintre operator și producător, prezentul document se completează cu termenele și condițiile speciale.

Prezentul document se completează cu prevederile legale aplicabile, dintre care enumerăm:

Legea nr. 287/2009 – Codul Civil;

Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic;

Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor;

Legea nr. 21/1996 – legea concurenței;

Legea nr. 227/2015 – Codul Fiscal